• Žádost ze dne 29. 4. 2015
  04.05.2015

  Vážený pane/ vážená paní, v zastoupení mého klienta Mgr. Aleše Šmída bych Vás chtěl požádat o poskytnutí aktuálních informací o žádostech o dotace a granty na rok 2015 týkající Tělovýchovné jednoty ... Celý článek

 • Žádost ze dne 26. 3. 2015
  24.04.2015

  Vážení, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/ 1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „ZSPI "), Vás tímto zdvořile žádám o zaslání smluv (včetně všech doda... Celý článek

 • Žádost ze dne 13. 2. 2015
  06.03.2015

  Dobrý den, žádáme Vás tímto o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím: Které spolky (dříve občanská sdružení) jsou u Vašeho odboru přihlášena k zasílání inform ac... Celý článek

 • Žádost ze dne 10. 2. 2015
  24.02.2015

  Vážení, v souladu s se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o následující informace: 1. seznam adres nemovitostí, které jsou svěřeny vaší městské části Statutem hl. m.... Celý článek

 • Žádost ze dne 4. 2. 2015
  23.02.2015

  Starostka Vladislava Hujová od loňského února požaduje stanovisko kontrolního výboru k privatizaci bytů v ulici Lupáčova s cílem zjistit, zda městské části nevznikla škoda. Na základě zákona č. l 06/l... Celý článek

 • Žádost ze dne 15. 1. 2015
  20.01.2015

  Dobrý den, ve smysl u zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: I. informaci o tom v jakém počtu celkově; dále v jaké délce, jakým... Celý článek

 • Žádost ze dne 16. 1. 2015
  19.01.2015

  Kolik dětí se narodilo s trvalým pobytem ve Vaší městské části v roce 2012, 2013, 2014, kolik míst bylo celkem v mateřských školách provozovaných na území Vaší městské části k 1. září 2014 (místa v ma... Celý článek

 • Žádost ze dne 8.1.2015
  13.01.2015

  Tímto v souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), žádám o zaslání následujících údajů: počet evidovaných psů na území MČ Praha 3 v roce 2013, počet... Celý článek

 • Žádost ze dne 11.1.2015
  13.01.2015

  Vážená paní, vážený pane, žádám o poskytnutí těchto informací: a) sdělení celkových nákladů (včetně DPH, pokud byl dodavatel počítačů plátcem), které si vyžádal pronájem počítačů do všech okrskových k... Celý článek