• Žádost ze dne 9. 10. 2015
  21.10.2015

  Vážení, v souladu s § l odst. 3písm.b) zákonač. 131/2000 Sb.,o hlavním městě Praze,resp.zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací vás žádám o následující informace: 1. Jaké byly veš... Celý článek

 • Žádost ze dne 12. 10. 2015
  20.10.2015

  Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám Vaší instituci o poskytnutí následujících informací: Jedná se mi o společnosti: *NVT Podolí*, IČO - 2... Celý článek

 • Žádost ze dne 29. 9. 2015
  06.10.2015

  Dobrý den, žádám ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o nahlédnutí nebo o okopírování hlukové studie parku Parukářka. Nevím, jestli si studii mohu pouze pře... Celý článek

 • Žádost ze dne 25. 9. 2015
  05.10.2015

  Vážený pane/ vážená paní, dovolujeme si Vás požádat dle zákona č. 106/1999 sb o zaslání kopie dopisu advokátní kanceláře Urbášek Partners a stanovisko JUDr. Veselého na které se odvolává Komise pro tě... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 9. 2015
  03.09.2015

  Vážená paní, vážený pane, žádám o poskytnutí těchto informací: a) sdělení celkových personálních nákladů na provoz odboru informatiky na ÚMČ Praze 3 v celém kalendářním roce 2014. b) sdělení celkových... Celý článek

 • Žádost ze dne 22. 6. 2015
  21.08.2015

  Vážení, na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace o platech a odměnách nejvýše postavených úře... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 8. 2015
  18.08.2015

  Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací o přestupkových řízeních: 1. kolikrát byl Úřadem MČ Praha 3 v r. 2013, 2014 a 2015 uložen trest zák... Celý článek

 • Žádost ze dne 12. 8. 2015
  14.08.2015

  Dobrý den, na základě Zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím žádáme o sdělení výše holého nájemného za 1m2 bytové plochy (příp. služeb-teplo, voda za měrnou jednotku GJ pokud městská čás... Celý článek

 • Žádost ze dne 22. 7. 2015
  03.08.2015

  Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací: 1. Seznam parkovišť (parkovacích míst a ploch), která vlastní Městská Část Praha ... Celý článek

 • Žádost ze dne 9. 7. 2015
  15.07.2015

  V souladu s ust. § 14 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), žádám o zaslání 1. kopie kompletní projektové dokumentace k rekonstrukci Vinohradské p... Celý článek

 • žádost ze dne 27. 6. 2015
  14.07.2015

  Dobrý den, děkuji za rychlé poskytnutí předchozích informací. Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících návazných informací: ... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 6. 2015
  29.06.2015

  Vážení, dovolujeme se tímto na Vás obrátit se žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v souvislosti s obdrženou výpovědí smluv o... Celý článek

 • Žádost ze dne 5. 6. 2015
  12.06.2015

  Vážení, žádáme ve smyslu výše citovaného zákona o sdělení informace, jaká je celková výše vybraných místních poplatků za vstupné na různé kulturní akce a představení, pořádané na území Vaší městské č... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 6. 2015
  08.06.2015

  Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: Celkových výdajů, které městská část Praha 3 vyplatila JUDr. Frant... Celý článek

 • Žádost ze dne 15. 5. 2015
  21.05.2015

  Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech ve IV. čtvrtletí 2014 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika příp... Celý článek

 • Žádost ze dne 18. 5. 2015
  20.05.2015

  Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádám Městskou část Prahu 3 o poskytnutí následujících informací: 1. Počet rozhodnutí, jimiž byla zrušena povolení ... Celý článek

 • Žádost ze dne 6. 5. 2015
  18.05.2015

  Dobrý den, na základě zákona č. 106/1999 Sb. vás tímto jako fyzická osoba (údaje viz níže) zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací: 1. Existuje ve vaší obci/městské části titul/fond, jehož... Celý článek

 • Žádost ze dne 30. 4. 2015
  11.05.2015

  Podle zákona č. 106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, Vás jako povinný subjekt žádá o sdělení: I. zda a kdy byla městské části Praha 3 doručena výzva Úřadu městské části Praha 3, odboru vý... Celý článek

 • Žádost ze dne 4. 5. 2015
  11.05.2015

  Dobrý den, žádám o poskytnutí informace, zda mají krátké příčné prahy umístěné na Vámi spravovaném území stavební povolení. V případě, že jej mají, kdy bylo uděleno. S pozdravem Pavel Čížek Dne 4.... Celý článek

 • Žádost ze dne 29. 4. 2015
  06.05.2015

  Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)... Celý článek