Žádost ze dne 9. 12. 2015

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím Dobrý den, dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím bych tímto rád požádal o následující informace: 1) zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností NEWTON Media, a.s. (IČ: 28168356)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur. 2) zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Anopress IT, a.s. (IČ: 266 94 484)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur. 3) zda váš subjekt v minulosti uzavřel spolupráci se společností Bisnode Česká republika, a.s. (IČ: 63078201)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur. Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji. Hezký zbytek dne

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

 Dne 9.12.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci spolupráce se společnostmi, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

-       povinný subjekt se společnostmi NEWTON Media, a.s. a Bisnode Česká republika, a.s. nespolupracuje.
-       se společností Anopress IT, a.s. má povinný subjekt uzavřenou smlouvu z roku 2009, viz. příloha. Dále Vám v přílohách zasíláme za každý rok, kdy povinný subjekt spolupracoval se společností Anopress IT, a.s., jednu fakturu (každý měsíc v daném roce byla fakturována stejná částka). V roce 2012 povinný subjekt neeviduje se společností Anopress IT, a.s. žádnou vydanou fakturu.