Žádost ze dne 4. 12. 2015

Dobrý den. Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: 1. Používáte právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s r.o.)? 2. V případě užívání právního informačního systému CODEXIS dle žádosti o informaci č. 1: 2.1. Sdělení informace zda využíváte k tomuto softwaru doplněk Liberis? 2.2. Jaký je přesný název doplňku Liberis, Liberis Silver nebo Liberis Gold, popřípadě jiný? 2.3. Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen? 2.4. Sdělení informace o částce, která je vynaložena na pořízení tohoto systém z veřejných prostředků? 2.5. Sdělení informace od kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení od kdy je uhrazeno využívání tohoto systému? 2.6. Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému? Informace nám ve smyslu §14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, prosím, poskytněte v elektronické formě a zašlete na uvedenou elektronickou adresu pro doručování nebo do datové schránky. Pro odpověď s poskytnutou informací a minimalizaci administrativní zátěže je možné využít přiložený formulář. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 4.12.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci používání právního informačního systému CODEXIS, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

-      povinný subjekt právní informační systém CODEXIS nepoužívá.