Žádost ze dne 3. 11. 2015

Dobrý den, Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: 1) Jaká je výše nákladů na činnost jednotlivých členů a členek Rady městské části Prahy 3 (tj. náklady na reprezentaci, pořizování techniky a všech ostatních služeb a dodávek spojených s jejich činností) od začátku jejich zvolení dodnes a o jaké konkrétní položky se jednalo? Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji. S přáním hezkého dne

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 3.11.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci výše nákladů na činnost členů Rady městské části, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

V souvislosti se zvolením zastupitele do RMČ a výkonem funkce radního byly některým členům RMČ propůjčeny mobilní telefony a notebooky.

-      8x mobilní telefon – pořizovací hodnota:  84.243,- Kč
-      7x notebook - pořizovací hodnota:  212.767,- Kč

Dále mají radní k dispozici hlasový + datový tarif v maximální výši 500,- Kč/měsíc.