Žádost ze dne 27. 11. 2015

Vážená paní, vážený pane, v návaznosti na Vaším úřadem poskytnutou informaci dopisem ze dne 26. 11. 2015 č.j. UMCP3 103542/2015 žádám o poskytnutí níže specifikované informace ve smyslu zákona č. 106/199 Sb. svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V dopise ze dne 26. 11. 2015 uvádíte, že Váš úřad podpůrně používá „Systém ASPI“. Žádám o poskytnutí smlouvy nebo jiného dokumentu na základě, kterého je Váš úřad oprávněn tento „Systém ASPI“ používat (dále jen „smlouva ASPI“). Pokud tato informace není zřejmá ze smlouvy ASPI, žádám o uvedení: a) Jaké moduly tohoto systému ASPI Váš úřad užívá. Modulem je myšlen rozsah užívaných funkcionalit systému ASPI, zejména ke kterým zákonům jste oprávněni v rámci systému ASPI užívat i komentáře k těmto zákonům. b) Počtu licencí, které je Váš úřad oprávněn užívat a zda jsou tyto licence vázány na počet přístupů, počet stanic/PC s instalovaným systémem ASPI, počet uživatelů oprávněných k přístupu nebo uvést jiný způsob vymezení licence. c) Kolik zaměstnanců z oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Vašeho úřadu má přístup k systému ASPI a v jakém rozsahu má tento přístup (ve smyslu rozsahu modulů uvedených pod písm. a) d) Kolik zaměstnanců z oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Vašeho úřadu aktivně přistupuje do systému ASPI (aktivní přístupem je přístup minimálně 1x týdně) e) Kolik zaměstnanců z občansko správního odboru Vašeho úřadu má přístup k systému ASPI a v jakém rozsahu má tento přístup (ve smyslu rozsahu modulů uvedených pod písm. a) f) Kolik zaměstnanců z občansko správního odboru Vašeho úřadu aktivně přistupuje do systému ASPI (aktivní přístupem je přístup minimálně 1x týdně) Pokud vyřízení informace bude spojeno s náklady, které po mne budou požadovány, žádám o jejich vyčíslení a odůvodnění předtím než bude moje žádost vyřízena. S pozdravem

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

 Dne 27. 11. 2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci používání systému ASPI povinným subjektem, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

a) Jaké moduly tohoto systému ASPI Váš úřad užívá. Modulem je myšlen rozsah užívaných funkcionalit systému ASPI, zejména ke kterým zákonům jste oprávněni v rámci systému ASPI užívat i komentáře k těmto zákonům.
-      viz. přílohy
b) Počtu licencí, které je Váš úřad oprávněn užívat a zda jsou tyto licence vázány na počet přístupů, počet stanic/PC s instalovaným systémem ASPI, počet uživatelů oprávněných k přístupu nebo uvést jiný způsob vymezení licence.
-      licencí má povinný subjekt 42, tzn. 42 souběžně pracujících uživatelů
c) Kolik zaměstnanců z oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Vašeho úřadu má přístup k systému ASPI a v jakém rozsahu má tento přístup (ve smyslu rozsahu modulů uvedených pod písm. a)
-      všichni zaměstnanci povinného subjektu v plném rozsahu zakoupené licence
d) Kolik zaměstnanců z oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Vašeho úřadu aktivně přistupuje do systému ASPI (aktivní přístupem je přístup minimálně 1x týdně)
e) Kolik zaměstnanců z občansko správního odboru Vašeho úřadu má přístup k systému ASPI a v jakém rozsahu má tento přístup (ve smyslu rozsahu modulů uvedených pod písm. a)
f)  Kolik zaměstnanců z občansko správního odboru Vašeho úřadu aktivně přistupuje do systému ASPI (aktivní přístupem je přístup minimálně 1x týdně)
-      k dotazům d) – f) - povinný subjekt tyto údaje nemonitoruje