Žádost ze dne 23. 9. 2015

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádám o poskytnutí informace, a to kopie těchto dokumentů: l Rozhodnutí o umístění stavby a s nimi související rozhodnutí o povolení stavby vydaná k následujícím nemovitostem: 1) Řehořova 1025/18, kú. Žižkov 2) Řehořova 1001/22, k.ú. Žižkov 3) Řehořov 27/ 44, k.ú. Žižkov 4) Vlkova 443/28, k.ú. Žižkov . 5) U Rajské zahrady 63/16,.ú. Žk 6) U Rajské zahrady 1019/ 18, k.ú. Zižkov 7) Kubelíkova 976/3, k.ú. Žižkov 8) Kubelíkova 697/ 13, k.ú. Žižkov 9) Kubelíkova 1189/29, k.ú. Žižkov 10) Kubelíkova 1224/42, k.ú. Zižkov 11) Chvalova. 1091/7, k. ú. Žižkov 12) Chvalova 1121/9, k.ú.Žižkov 13) Chvalova: 1696/10, k.ú. Žižkov 14) Laubova r 709/5, k.ú. Vinohrady. Longhom s.r.o.

Dne 23.9.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci poskytnutí kopií rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o povolení stavby nemovitostí vyjmenovaných ve Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Poskytujeme Vám kopie rozhodnutí na technickém nosiči dat.

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního