Žádost ze dne 23. 11. 2015

Dobrý den Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, Vás žádám o sdělení informace týkající se objektu bytového domu č. p. 1179, č. o. 16 v katastrálním území Žižkov. V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, Vás žádám, o sdělení informace, zda byly stavebním odborem Úřadu Prahy 3 povoleny prostupy, vyústění digestoří nebo zařízení sloužících pro vytápění a ohřev vody do obvodového zdiva světlíku v pravé polovině domu z pohledu od čelní fasády jmenovaného objektu tj. světlíku, který se v domě nachází na straně blíže k ulici Roháčova. Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění, Vás rovněž žádám o příp. potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na níže uvedenou adresu. Za poskytnutí výše uvedených informací Vám předem děkuji a jsem s pozdravem.

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 30.11.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci objektu bytového domu č.p. 1179, č.o. 16 v katastrálním území Žižkov, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vašemu dotazu, zda byly Odborem výstavby Úřadu městské části Praha 3 povoleny prostupy, vyústění digestoří nebo zařízení sloužících pro vytápění a ohřev vody do obvodového zdiva světlíku v pravé polovině domu z pohledu od čelní fasády jmenovaného objektu tj. světlíku, který se v domě nachází na straně blíže k ulici Roháčova Vám sdělujeme následující:
-      v dochované dokumentaci archivu Odboru výstavby ÚMČ Prahy 3 nebyly dohledány dokumenty, které by prokazovaly, že Vámi vyjmenované stavební úpravy byly zdejším stavebním úřadem povoleny