Žádost ze dne 22. 9. 2015

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Ž,ádám o poskytnutí informace, a to kopie těchto dokumentů: Stanoviska vydaná k projektové dokumentaci pro územní řízení týkající se následujících nemovitostí: 1) Řehořova 1025/18, k.ú. Žižkov 2) Řehořova 1001/22, k.ú. Žižkov 3) Řehořova 27/44, k.ú. Žižkov 4) Vlkova 443/28, k.ú. Žižkov 5) U Rajské zahrady 639/16, k.ú . Žižkov 6) U Rajské zahrady 1019/ 18, k.ú. Žižkov 7) Kubelíkova 976/3, k.ú. Žižkov 8) Kubelíkova 697/13, k.ú. Žiikov 9) Kubelíkova 1189/29, k.ú. Žižkov 10) Kubelíkova 1224/42, k.ú. Žižkov 11) Chvalova 1091/7, k. ú. Žižkov 12) Chvalova 1121/9, k.ú. Žižkov 13) Chvalova 1696/10, k.ú. Žižkov 14) Laubova 1709/5, k.ú. Vinohrady. Longhom s.r.o

Dne 22.9.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci poskytnutí kopií stanovisek vydaných k projektové dokumentaci pro územní řízení týkajících se nemovitostí vyjmenovaných ve Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Poskytujeme Vám kopie stanovisek na technickém nosiči dat.

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního