Žádost ze dne 2. 11. 2015

Dobrý den, vzhledem k tomu, že již před více než osmi měsíci jsem upozornil na skutečnost nezákonného umístění krátkých živičných příčných prahů, které jsou stále na svém místě  žádám o poskytnutí informace: 1.jak byli potrestáni úředníci zodpovědní za umístění těchto prahů? 2.jak byla potrestána firma, která je instalovala, ačkoli jí muselo být známo, že tyto prahy nejsou schváleny do užívání? 3.jak byli potrestáni úředníci silničního správního úřadu za to, že si nechali instalovat neschválené příčné prahy? 4.jak byli potrestáni úředníci za ponechání neschválených příčných prahů ohrožujících denně bezpečnost desítek tisíc uživatelů komunikací i po mém upozornění před více než osmi měsíci? V případě, že v kterémkoli případě potrestáni nebyli, žádám o jednotlivé zdůvodnění.

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 2.11.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci umístění krátkých živičných příčných prahů, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

1.   jak byli potrestáni úředníci zodpovědní za umístění těchto prahů?
-      Úředníci ÚMČ Praha 3 předmětné prahy neumísťovali a nejsou za jejich umístění odpovědní. Nikdo tedy potrestán nebyl.

2.   jak byla potrestána firma, která je instalovala, ačkoli jí muselo být známo, že tyto prahy nejsou schváleny do užívání?
-      ÚMČ Praha 3 instalaci prahů u žádné firmy neobjednával a ani se na ní žádným způsobem nepodílel.

3.   jak byli potrestáni úředníci silničního správního úřadu za to, že si nechali instalovat neschválené příčné prahy?
-      Úředníci silničního správního úřadu předmětné zpomalovací prahy nenechali nainstalovat. Nikdo tedy potrestán nebyl.

4.   jak byli potrestáni úředníci za ponechání neschválených příčných prahů ohrožujících denně bezpečnost desítek tisíc uživatelů komunikací i po mém upozornění před více než osmi měsíci?
-      Po Vašem upozornění a získání příslušných stanovisek od Ministerstva dopravy ČR bylo zahájeno řízení o odstranění staveb. Protože vlastník komunikace, který předmětné prahy instaloval, požádal o dodatečné povolení těchto staveb, bylo toto řízení v souladu s platnou legislativou přerušeno a v současnosti běží řízení o dodatečném povolení stavby. Úředníci postupovali v souladu se zákonem a není žádný důvod k jejich potrestání.

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního