Žádost ze dne 2. 11. 2015

Vážení, naše sdružení aktualizuje podkladový materiál v rámci diskusí o legislativní úpravě oblasti SBS, a proto se snaží monitorovat vývoj cen této oblasti služeb ve veřejném sektoru. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji oslovit a požádat Vás o odpovědi na několik otázek na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Zároveň si dovoluji upozornit na ustanovení§ 9 odst. 2 téhož zákona, které stanovuje, že na tyto údaje se nevztahuje ustanovení o ochraně obchodnfho tajemství. Otázky: a) Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních agentur (SBS)? b) Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje? c) Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH? d) Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Které toisou? e) Od 01. 01. 2016 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete, (nebo jste již realizovali) o navýšení ceny za služby SBS? Velice Vám děkuji za Vaši odpověď a za spolupráci.

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 2.11.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci soukromých bezpečnostních agentur, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

1.   Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních agentur (SBS)?
-      ano, ÚMČ Praha 3 využívá služeb SBS.

2.   Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje?
-      při 30ti dnech za měsíc odpracuje soukromá bezpečnostní agentura 3.420 hodin.

3.   Jaká je cena za hodinu u této služby bez DPH?
-      cena za hodinu je 113,- Kč bez DPH.

4.   Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů?
-      ÚMČ Praha 3 nevyužívá jiné služby SBS.

5.   Od 1.1.2016 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete o navýšení ceny za služby SBS?
-      nikoli.

 

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního