Žádost ze dne 19. 11. 2015

Dotaz dle z.č. 106/1999 Sb. 1) Kolik činí měsíční odměna člena komise Rady MČ pakliže je to současně neuvol. zastupitel MČ ? 2) Kolik činí měsíční odměna člena komise Rady MČ pakliže je to současně nezastupitel- tedy občan  MČ ? 3) Sčítají se odměny členů komisí? Tedy člen např.  3 komisí dostává odměnu 3 krát? 4) Kolik činí měsíční odměna předsedy a místopředsedy  komise Rady MČ pakliže je to současně  zastupitel MČ ? 5) Kolik činí měs. odměna neuvolněného zastupitele MČ ? 6) Kolik činí měs. odměna neuvolněného člena rady   MČ? 7) Je odměna člena komise Rady MČ vázána na aktivní účast na komisi, či mu náleží i při absenci na jednání? Děkuji

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

 Dne 19.11.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci výše odměn členů komise Rady městské části, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

1)   Kolik činí měsíční odměna člena komise Rady MČ, pakliže je to současně neuvol. zastupitel MČ ?
-      odměna činí 2.252,- Kč

2)   Kolik činí měsíční odměna člena komise Rady MČ, pakliže je to současně nezastupitel- tedy občan  MČ?
-      odměna v tomto případě žádná není

3)   Sčítají se odměny členů komisí? Tedy člen např. 3 komisí dostává odměnu 3 krát?
-      odměny se nesčítají, uvedený postup by byl v rozporu s právními předpisy

4)   Kolik činí měsíční odměna předsedy a místopředsedy komise Rady MČ, pakliže je to současně  zastupitel MČ ?
-      měsíční odměna předsedy je 2.813,- Kč, odměna místopředsedy je, stejně jako u řadových členů komise, 2.252,- Kč

5)   Kolik činí měs. odměna neuvolněného zastupitele MČ ?
-      měsíční odměna neuvolněného zastupitele je 1.207,- Kč

6)   Kolik činí měs. odměna neuvolněného člena rady MČ?
-      měsíční odměna neuvolněného člena rady je 3.516,- Kč

7)   Je odměna člena komise Rady MČ vázána na aktivní účast na komisi, či mu náleží i při absenci na jednání?
-      odměna není vázána na aktivní účast v komisi