Žádost ze dne 16. 12. 2015

Dobrý den, podle úředníků MHMP bylo vydáno stavební povolení na krátké živičné příčné prahy. Žádám tedy o informace: 1.který policista vydal kladné stanovisko k tomuto povolení. 2.mají tyto prahy podle vládní vyhlášky 163/2002 Sb certifikaci a posouzení shody? V tomto případě žádám o doložení. S pozdravem

Dne 16.12.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci krátkých živičných prahů, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

1.   Který policista vydal kladné stanovisko ke stavebnímu povolení na krátké živičné prahy?

-      stanovisko Policie ČR je podepsáno plk. Mgr. Jiřím Duškem v.r. v zastoupení plk. Pavla Švrčuly

2.   Mají tyto prahy podle vládní vyhlášky 163/2002 Sb., certifikaci a posouzení shody?

-      samotný práh není stavebním výrobkem, ale jedná se o stavební úpravu stávající komunikace. Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků této stavební úpravy s požadavky na stavby jsou předkládány až v rámci žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Ta ještě nebyla podána.

 

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního