Žádost ze dne 13. 11. 2015

Tímto Vás tedy žádám, ještě jednou, ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o sdělení následujícího: Sdělte mi, prosím, pořadí jednotlivých kandidátů v obou hodnotících částí, tedy v psychologické části a odborné části u výběrového řízení na pozici Ředitele ZŠ Náměstí Jiřího z Poděbrad, kdy byl dne 27. 6. 2012 na základě usnesení č. 427 z téhož dne jmenován pan Mgr. Miroslav Šoukal do pozice ředitele této školy. Prosím o sdělení ve formě fotokopie závěrečného, tedy oficiálního usnesení.

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 13.11.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci poskytnutí kopie závěrečného protokolu konkurzního řízení na pozici ředitele ZŠ Náměstí Jiřího z Poděbrad, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

-      v příloze Vám zasíláme naskenovaný Zápis z jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na ředitele Základní školy, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685