Žádost ze dne 12.10. 2015

Tímto Vás tedy žádám, ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o sdělení následujícího: Sdělte mi, prosím, pofadí jednotlivých kandidátů v obou hodnotících částí, tedy v psychologické části a odborné části u výběrového fízení na pozici ředitele ZŠ Náměstí Jiřího z Poděbrad, kdy byl dne 27.6.2012 na základě usnesení č. 427 z téhož dne jmenován pan Mgr. Miroslav Šoukal do pozice ředitele této školy. Ve smyslu zákona 106/11999 Sb., paragrafu 14, odstavce 2 sděluji své nacionálie jakožto ...

Dne 12.10.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci pořadí jednotlivých kandidátů v obou hodnotících částech u konkurzního řízení na pozici ředitele ZŠ Náměstí Jiřího z Poděbrad, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Pořadí kandidátů, kteří se umístili na prvních třech místech v odborné části a v psychologické části u Vámi dotazovaného konkurzního řízení.

Pořadí v odborné části:

  1. Mgr. Miroslav Šoukal
  2. Ing. Ivan Kočí
  3. PhDr. Michal Sebera

Pořadí v psychologické části:

  1. Mgr. Miroslav Šoukal
  2. Ing. Ivan Kočí
  3. PhDr. Michal Sebera

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního