• Žádost ze dne 26. 8. 2014
  01.09.2014

  Dobrý den, obracím se vás se žádostí o poskytnutí následujících informací: 1. kolik prostředků šlo z rozpočtu odboru kultury a všech příspěvkových organizací zabývajících se kulturou na propagaci NNŽ ... Celý článek

 • Žádost ze dne 4. 8. 2014
  21.08.2014

  Vážení, touto cestou žádám o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o zaslání informace, jak velký objem peněz se podařilo Vaší Mě... Celý článek

 • Žádost ze dne 8. 8. 2014
  18.08.2014

  Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení kdy a jaké pokuty udělil zdejší stavební úřad od 1.1.2014. Prosím o sdělení alespoň v rozsahu: datum a sp.zn. rozhodnutí úřadu, označení delikventa a stavby, ... Celý článek

 • Žádost ze dne 4. 8. 2014
  11.08.2014

  Vážení, obracím se na Vás ve věci žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších úprav (dále také jen „Zákon"). Žadatelem dle z... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 7. 2014
  07.08.2014

  Dobrý den, obracím se na Vás jakožto nájemcem bytu: bytová jednotka číslo, nacházející se v budově č.p. • bytový dům, postavené na pozemku parcelní číslo , vše zapsáno v katastru nemovitostí pro obe... Celý článek

 • Žádost ze dne 6. 8. 2014
  06.08.2014

  Dobrý den, pro účely ekonomického výzkumu žádám podle zákona 06/1999 o poskytnutí následujících údajů pro zadavatele Městská část Praha 3 (IČO 63517): A) objem veřejných zakázek malého rozsahu, zada... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 6. 2014
  28.07.2014

  Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech v I. čtvrtletí 2014 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, vkolika případe... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 7. 2014
  15.07.2014

  Otázka Odpověď Celý článek

 • Žádost ze dne 4. 7. 2014
  09.07.2014

  V Praze dne 2. 7. 2014 – Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. Dobrý den, v tisku jsme zaznamenali informaci, že mělo být zahájeno řízení týkající se úprav náměstí Jiřího z Poděbrad. Prosím... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 5. 2014
  16.06.2014

  Žádám městskou část, Úlad městské čil.lli Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 o poskytnutí informace ohledně bytu č. 13, nacházejícího se ve 3. nadzemním podlaží ................ ve vlastnictví MČ... Celý článek

 • Žádost ze dne 22. 5. 2014
  16.06.2014

  Dobrý den, v Radničních novinách pro Prahu 3 jsem se dočetl, že se v ulici Habrová plánuje vybudovat venkovní sportoviště. S ohledem na to a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu ... Celý článek

 • Žádost ze dne 3. 6. 2014
  16.06.2014

  Na základě zákona č. 106/1999 Sb Vás žádám o poskytnutí informací. Městská část pronajímá pro účel zeleně pozemek v katastrálním území Žižkov parcelu číslo 4166/4. Žádám Vás o sdělení výše ročního náj... Celý článek

 • Žádost ze dne 14. 4. 2014
  15.05.2014

  Žádám tímto o sdělení, zda výše citované územní rozhodnutí bylo platné ke dni 30. 6. 1961. Děkuji Lepová. Věc: Žádost o doplnění vyjádření k platnosti územního rozhodnutí č.j.: Výst./11-4168/59-... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 4. 2014
  18.04.2014

  Vážení, dle § 13 ve spojení s § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás zdvořile žádám o poskytnutí informací, a to: Informace o počtu a jednotl... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 4. 2014
  16.04.2014

  Já, Mgr. Petr Topka, tímto žádám o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Prosím o informaci, zda je k datu tohoto dopisu uvedeno jakékoli správní ří... Celý článek

 • Žádost ze dne 7. 3. 2014
  30.03.2014

  Já, Mgr. Pelr Topka, tímto žádám Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, o poskytnutí níže uvedené informace ve smyslu zákona č. 1 06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Prosím o informa... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 3. 2014
  27.03.2014

  Žádost ze dne 19. 3. 2014 byla podána přes E-pis. Vážená paní, na základě Vaší žádosti z 19.3. t.r. o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ve ... Celý článek

 • Žádost ze dne 14. 3. 2014
  25.03.2014

  Vážená paní/ Vážený pane, podávám žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jsem studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze, v navazujícím magister... Celý článek

 • Žádost ze dne 3. 3. 2014
  18.03.2014

  Žádost ze dne 3. 3. 2014 podle informace dle zákona 106/1999 Sb. Otázka Odpověď ... Celý článek

 • Žádost ze dne 25. 2. 2014
  11.03.2014

  Moje žádost o podání informace se týká užíváni majetku Hl. m Prahy ve správě Městské části Prahy 3 jakožto veřejného majetku a proto žádost podávám v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přís... Celý článek