Žádost ze dne 9. 9. 2014

Žádám o sdělení informace, jakou částku zaplatil subjekt Green Life s.r.o. za přenechání dispozice k prostoru nachazejícím se na parcele č. 4275/l, 4275/IO, v obci Praha 3, k. ú. Vinohrady ( nám. Jiřího z Poděbrad) při pořádání akce „Hobby fest" v období 29.8. 2014 až 31.8. 2014. Dále žádám o poskytnutí odkazu na registr smluv, kde se smlouva s výše uvedeným subjektem nachází a pokud tato není zveřejněna, pak žádám o poskytn utí vlastního textu smlouvy. Dále žádám o sděleni informace, s jakým subjektem byla uzvařena smlouva o přenechání dispozice k prostoru nachazejícím se na parcele č. 4275/1, 4275/l O, v obci Praha 3, k. ú. Vinohrady ( nám. Jiřího z Poděbrad) při pořádání akce „Vinohradský Gurmet" v období 30.5. až 31.5. 2014 a kolik tento subjekt za přenechání dispozice za platil. Dále žádám o poskytnutí odkazu na registr smluv kde se smlouva s výše uvedeným subjektem nachází a pokud tato není zveřejněna, pak žádám o poskytnutí vlastního textu smlouvy. Děkuji Mgr. Josef Krysl

Vážený pane Krysle,

na Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 11. 9. 2014 Vám sděluji následující:

1) Subjektu Green Life s.r.o. nebyla  přenechána  dispozice  v  prostoru nacházejícím  se na parcele č. 4275/1, 4275/1O v obci Praha 3, k. ú. Vinohrady (nám. Jiřího z Poděbrad), v období 29. 8. až 31. 8. 2014.

2) Nebyla uzavřena žádná smlouva, viz bod 1.

3) Akci Vinohradský Gorumet pořádala městská část Praha 3 sama, tj. s žádným subjektem nebyla uzavřena  smlouva  na  dispozici  prostoru  nacházejícím  se  na parcele č. 4275/1,4275/1O v obci Praha 3, k. ú. Vinohrady (nám. Jiřího z Poděbrad), v období 30 - 31. 5. 2014.

4) Nebyla uzavřena žádná smlouva, viz bod 3.

S pozdravem

Tomáš Čekal, vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace