Žádost ze dne 6. 10. 2014

Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informace, zda jsou ve vaší městské části vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Pokud ano, žádám o uvedení jejich přesné polohy určené úplnou adresou a případně pravidel pro jejich výlep nebo dodání propagačního materiálu politickými stranami. Pokud jste ve vaší městské části vyčlenili takové plochy k pronájmu, žádám o uvedení výše nájemného a podmínek pronájmu. Žádám o přímé poskytnutí informace v textovém formátu vyplněním webového formuláře na adrese: http://volby.necada.org/odp?k=zBdQxO. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Marek Nečada

Dle § 30 zákona 991/2001 Sb ., o volbách do zastupitelstev obcí starosta může pro volební kampaň vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů , a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Starosta městské části takovou plochu nevyhradil, řádně zaregistrovaným volebním stranám byl vyhrazen prostor v Radničních novinách.

Eva Cihelková

vedoucí Odboru občansko správního