Žádost ze dne 30. 9. 2014

Žádám o sděleni informace jaká(é) smlouva(y) byla(y) uzavřena(y) Mezi Městskou částí Pra ha 3 a společnosti Green Life s.r.o., IČ 27970639 v období od 30.6. 2013 do 31.8. 2014. Dále žádám o poskytnuti odkazu na registr smluv, kde se smlouva(y) s výše uvedeným subjektem nachází a pokud tato neni zveřejněna, pak žádám o poskytnutí vlastního textu smlouvy. Dále žádám o sdělení informace, s jakými subjekty Městská část Praha 3 uzavřela smlouvu, jejíž plnění souviselo s pořádáním akce "Vinohradský Gurmet", která proběhla v období 30.5. až 31.5. 2014. Děkuji Mgr. Josef Krysl

Vážený pane Krysle,

na Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákonač. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 7. 10. 2014 Vám sděluji níže uvedené informace:

1)   Žádám o sdělení informace jaká(é) smlouva(y) byla(y)uzavřena(y) Mezi Městskou částí Praha 3 a společností Green Life s.r.o.,IČ 27970639 v období od 30.6.2013 do 31.8. 2014.

Se společností  Green Life s.r.o. nebyla v období 30. 6. 201331. 8. 2014 uzavřena žádná smlouva.

2)   Dále žádám o poskytnutí odkazu na registr smluv, kde se smlouva(y) s výše uvedeným subjektem nachází a pokud tato není zveřejněna, pak žádám o poskytnutí vlastního textu smlouvy.

Nebyla uzavřena žádná smlouva, viz bod 1.

3)   Dále žádám o sdělení informace, s jakými subjekty Městská část Praha 3 uzavřela smlouvu, jejíž plnění souviselo s pořádáním akce „Vinohradský Gurmet", která proběhla v období 30.5. až 31.5. 2014.

K  akci  Vinohradský  Gurmet  nebyla  městskou  částí  Praha  3  v  období  30.  5.  31. 5. 2014 uzavřena smlouva s žádným subjektem.

S pozdravem

Tomáš Čekal, vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace