Žádost ze dne 29. 10. 2014

Dobrý den, vzhledem k nedávno proběhlým komunálním volbám vás proto žádám podle zákona 106/99 Sb. o informaci týkající se voličských seznamů: Které ulice na území vaší městské části nemají ani jednoho registrovaného voliče, kde dni nedávno proběhlých komunálních voleb, nemá zde trvalé bydliště žádný občan ČR mající volební právo? odpověď žádám na datovou schránku. V případě nejasností ohledně dotazu, prosím napište. Jiří Vedral

Žádost o poskytnutí informace – které ulice na území městské části Praha 3 nemají registrovaného voliče, kde ke dni nedávno proběhlých komunálních voleb nemá trvalé bydliště žádný občan ČR, mající volební právo

Dne 29. 10. 2014 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor Občansko správní doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci které ulice na území městské části Praha 3 nemají registrovaného voliče, kde ke dni nedávno proběhlých komunálních voleb nemá trvalé bydliště žádný občan ČR, mající volební právo.

K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Ve stálém seznamu voličů vedeném Úřadem městské části Praha 3 dle § 28 zákona číslo 491/2001Sb, o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, dále dle vyhlášky Ministerstva vnitra číslo 59/2002 Sb., o provedení ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., jsou do volebních okrsků zařazovány jednotlivé adresní body (adresy).

Adresní body kde není evidován žádný oprávněný volič, nejsou ve stálém seznamu voličů vedeny. Vámi požadovanou informaci nemá městská část k dispozici.

Pokud upřesníte dotaz na konkrétní adresní bod,můžeme Vám poskytnout informaci, zda na konkrétním adresním bodě je registrovám nějaký oprávněný volič.

Eva Cihelková

vedoucí Odboru občansko správního