Žádost ze dne 29. 10. 2014

Žádám, s ohledem na odpověď Městské části Praha 3 ze dne 21.10. 2014 vedené pod sp. Zn. UMCP3 093623/2014, ve které bylo popřeno uzavření jakékoliv smlouvy mezi subjektem Green Life s.r.o., IČ: 27970639 (dále jen „Green Life") a Městskou částí Praha 3 v období 30.6. 2013 až 31.8. 2014, o poskytnutí informace, z jakého titulu společnost Green Life: přijímala rezervace na akci Hobby Fest, která se konala na nám. Jiřího z Poděbrad v období 29.8. až 31.8. 2014 a organizačně ho zaštiťovala? Děkuji a jsem s pozdravem Mgr. Josef Krysl

Vážený pane magistře,

na Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím přijatou Úřadem městské části Praha 3 dne 3. 11. 2014 Vám sděluji, že společnost Green Life s. r. o. pořádala danou akci ve spolupráci s městskou částí Praha 3.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Čekal

vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace