Žádost ze dne 2. 10. 2014

Vážení, v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k Informacím; Vás žádám o poskytnuti Informaci, konkrétně o kopli faktury, jejíž předmětem byla úhrada nákladů za zhotoveni výměníkové stanice původně umístěné v budově čp. 486, kat. územf Vinohrady, která byl uvedena do provozu v roce 2008. V úctě Mgr. Petr Mimochodek, advokát

Oznamujeme Vám, že Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci zpřístupnění kopie faktury, jejímž předmětem byla úhrada nákladů za zhotovení výměníkové stanice původně umístěné v budově čp. 486, k.ú.Vinohrady, která byla uvedena do provozuv roce 2008, byla vyřízena.

Informace je Vám vydána způsobem, který jste uvedl ve Vaší žádosti o poskytnuti informace, a to zasláním 12 ks kopii faktur na Vaši adresu, které jsou přllohoutohoto dopisu.

S pozdravem

Bc. Iveta Vlasáková, vedoucí odboru