Žádost ze dne 15. 9. 2014

Vážená paní doktorko, přípisem ze dne 9. září 2014 byla naše kancelář vyrozuměna o skutečnost, že dokumentace ohledně výměníkové stanice, dříve umístěné v budově čp. 486, kat. území Vinohrady, se nachází ve společnosti Správa majetkového portfolia a.s. s kontaktem na pana Martina Kadlece. Tuto informaci jsme předali klientovi,aby si domluvil termín schůzky. Nicméně pan Kadlec přes veškerou vstřícnou stranu konstatoval, že není k danému kroku ze strany městské části Praha 3 zplnomocněn a proto nemůže zprostředkovat zpřístupnění předmětné dokumentace. S ohledem na tuto skutečnost si Vás dovoluji požádat, aby byly ze strany MČ Praha 3 učiněny potřebné kroky tak, aby byla dokumentace zpřístupněna v době co nejkratší. V opačném případě by bylo nutné daný stav chápat jako znemožnění přístupu k informacím. V úctě Mgr. Petr Mimochodek.

Váženy pane magistře,

provoz a údržbu topnych zdrojů vykonává pro městskou část Praha 3 společnost Správa majetkového portfolia a.s.,IČ:289 54866,se sídlem Olšanská2666/7, 130 00.

S Vaší žádostí dle zák . č.106/1999 Sb., v platném znění, je třeba se obrátit přímo na vyše uvedenou společnost, a to konkrétně na pana Martina Kadlece a dohodnout si s ním termín pro nahlédnuti do požadovaných dokladů.

Bc. Iveta Vlasáková, vedoucí odboru

Příloha

Související dokumenty