Žádost ze dne 1. 9. 2014

Dobrý den, s odvoláním na Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o tyto informace týkající se podzemních garáží v objektu panelových domů Lupáčova, rekonstruovaných z rozpočtu MČ Praha 3. Vaše odpovědi bych si dovolil použít jako součástí textu o podzemních garážích na území Prahy 3. Jaká je kapacita garáží v ulici Lupáčova? Kolik parkovacích míst je určeno pro vozy MČ P3? Kolik parkovacích míst pro veřejnost je v současné době pronajatých? Kolik z těchto pronajímatelů je občany s bydlištěm na území Praha 3? Jaká je v současné době cena za parkovací místo a od kdy je tato cena v platnosti? Jaká byla původní cena za garážové stání a jak se dařilo místa pronajímat? Jaké jsou náklady na provoz a úklid garáží (měsíčně, ročně)? Existuje nějaký ekonomický propočet návratnosti vložených nákladů na stavbu a provoz garáží? Budu Vám velice vděčný za odpovědi na tyto otázky. S poděkováním M. Trejtnar

Žádost o poskytnutí informace – ve věci podzemních garáží v objektu panelových domů Lupáčova

Dne 19. 8. 2014 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor občansko správní doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci podzemních garáží v objektu panelových domů Lupáčova,podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

1.     Jaká je kapacita garáží v ulici Lupáčova? - Míst je 96

2.     Kolik parkovacích míst je určeno pro vozy MČ P3? - MČ P3 nemá žádná místa, 6 míst je vyhrazeno Městské policii.

3.     Kolik parkovacích míst pro veřejnost je v současné době pronajatých? - Nyní je pronajato 69 míst.

4.     Kolik z těchto pronajímatelů je občany s bydlištěm na území Praha 3? - S trvalým bydlištěm nebo sídlem firmy na Praze 3 je 57 nájemníku, ale zbytek může být z Prahy 3, ale nemá adresu trvalého pobytu na Praze 3.

5.     Jaká je v současné době cena za parkovací místo a od kdy je tato cena v platnosti? - cena je 800.-Kč /měsíc  tj. vyvolávací cena ve  výběrovém  řízení

6.     Jaká byla původní cena za garážové stání a jak se dařilo místa pronajímat? - Původní cena byla 2000.-Kč/m2/rok. Obsazenost byla tak 40%.

7.     Jaké jsou náklady na provoz a úklid garáží (měsíčně, ročně)? - Úklid v garážích stojí 5.280. Kč/měsíčně. bez DPH a je rozpočítáván nájemcům formou služeb. Zbytek nákladů bude vědět ekonomická divize.

8.     Existuje nějaký ekonomický propočet návratnosti vložených nákladů na stavbu a provoz garáží? Žádný ekonomický propočet nebyl zpracován

Eva Cihelková

Vedoucí Odboru občansko správního