Žádost ze dne 25. 08. 2012

Žádost pana xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – sdělení počtu dotazů paní xxx yyy k případu péče o děti v letech 2010 – 2012 a její případné procesní postavení.

K dopisu pana xxxy yyyy ze dne 25. srpna 2012 ve věci sdělení počtu dotazů paní xxx yyy  k případu péče o děti v letech 2010 – 2012 a její případné procesní postavení sdělujeme, že Odbor sociálních věcí, Orgán sociálně právní ochrany dětí, postupuje ve své činnosti dle Zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. a předpisů souvisejících. Na základě těchto zákonů OSPOD neeviduje v rejstřících či statistikách Vámi požadované informace ohledně paní xxx yyy.

Dle znalosti případů Vám však můžeme sdělit, že paní xxx yyy nevystupovala v rámci OSPOD Praha 3 ve Vámi uvedených letech jako zmocněnec či znalec.

S pozdravem
PhDr. Jana Hromádková (vedoucí odboru)