Žádost ze dne 25. 07. 2012

Žádost paní xxx yyy o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům a k tomu vztahující se oprávnění.

K dopisu paní xxx yyy ze dne 25. července 2012 ve věci rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti  k  právním  úkonům a k tomu vztahující se oprávnění  sdělujeme,  že Odbor sociálních věcí  dle § 14, odst. 5, písm c) zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění,  žádost  ze dne 25. 7. 2012 odkládá. Požadované informace se nevztahují k působnosti Úřadu městské části Praha 3.

S pozdravem
PhDr. Jana Hromádková (vedoucí odboru)