Žádost ze dne 24. 05. 2012

Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace týkající se projektu regenerace Lupáčovy ulice, tedy regenerace samotného panelového domu Lupáčova 10 - 20, regenerace přilehlého parteru (přibližně vymezeno ulicemi Lupáčova, Rokycanova, Prokopova a Chelčického) a výstavbou podzemní garáže na rohu ulic Prokopova a Rokycanova s vjezdem z ulice Rokycanova, dále také jen "Projekt". Jedná se o pouze některé z dokumentů, které byly společností Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. poskytnuty v květnu 2012 Finančnímu výboru MČ Praha 3. Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací: Více informací v příloze

Odpověď viz přílohy.