Žádost ze dne 24. 01. 2012

Žádost pana xxxxxxxxxxxxxx o zaslání projektu zóny placeného stání.

Projekt byl dle požadavku zaslán elektronickou poštou.