Žádost ze dne 24.01.2012

Dokumenty „Aktualizace Analýzy dopravy v klidu“ a „Projekt rozšíření zóny placeného stání na celé území MČ Praha 3“, které byly schváleny usnesením rady MČ Praha 3 č. 722 ze dne 12.12.2011.

Odpověď viz. poskytnuté dokumenty v příloze.