Žádost ze dne 22.10. 2012

Vážení, dovolujeme si Vás požádat o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., týkajících se žádostí o dar z Fondu rozvoje, ve výši 200.000,-Kč (čj. UMCP3 064652/2012) a dále půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ve výši 400.000,-Kč (čj. UMCP3 064641/2012) určených pro TJ Spoje Praha o.s., IČ 00541991. Žádáme o doklady, na základě kterých byly výše uvedené schváleny, především však: - Bezdlužnost u finančního úřadu - Číslo účtu, na který mělo být plněno - Identifikace žadatele - Prvotní podklady, na základě kterých bylo žádáno - Aj. Velice děkujeme za rychlé vyřízení. S pozdravem Aleš Vondráček Předseda TJ Spoje Praha

K Vašemu dotazu týkajícímu se žádosti o dar z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3, ve výši 200.000,-Kč a žádosti o půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ P3, ve výši 400.000,-Kč, Vám sděluji následující:

  • Potvrzení o bezdlužnosti příslušného finančního úřadu  – nebylo doloženo (přislíbeno dodat před podpisem smlouvy)
  • Číslo účtu, na které mělo být plněno -

a) GE Money Bank a.s., č.ú.: 205002069/0600 (viz uvedeno na žádostech) – nebylo plněno

b) Fio banka, a.s., č.ú.: 2300310069/2010 (viz dodáno současně se Zápisem z jednání výboru TJ Spoje Praha o změně funkce statutárního zástupce TJ Spoje Praha) – nebylo plněno

  • Identifikace žadatele – viz výpis - Ministerstvo vnitra ČR, Evidence občanských sdružení
  • Prvotní doklady podklady, na základě kterých bylo žádáno –

a) Žádost o návratnou bezúročnou půjčku z Fondu obnovy a rozvoje ve výši 400.000,-Kč (UMCP3 040845/2012, ze dne 18.7. 2012)

b) Žádost o dar z Fondu obnovy a rozvoje ve výši 200.000,-Kč (UMCP3 040846/2012, ze dne 18.7. 2012)

  • Další doložené –

a)     Výpis z katastru nemovitostí – volně dostupný

b)     Rozvaha v plném rozsahu účetní jednotky TJ Spoje Praha

c)      Evidence občanských sdružení

d)     Čestné prohlášení že v areálu TJ Spoje Praha není umístěna herna

e)     Čestné prohlášení že TJ Spoje Praha nemají žádný finanční závazek vůči MČ P3 po lhůtě splatnosti

f)      Cenová nabídka firmy ČEKONSTAV Praha, s.r.o. (rozvod TUV 1. etapa) - půjčka

g)     Cenová nabídka firmy ČEKONSTAV Praha, s.r.o. (kotelna 2. etapa) – dar

h)     Zápis z jednání výboru TJ Spoje Praha, ze dne 19.9. 2012, o změně funkce statutárního zástupce TJ Spoje Praha

i)       Smlouva o zřízení běžného účtu mezi TJ Spoje Praha a Fio banka, a.s.

j)       Dopis Advokátní kanceláře Rozehnal & Partneři, upozorňující na možné podezření obohacení se na úkor TJ Spoje Praha, o.s.

k)     Žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb.

Veškeré výše jmenované kopie dokladů přiložených k žádostem o půjčku a dar z Fondu obnovy a rozvoje ZMČ Praha 3 jsou k nahlédnutí na Odboru pro územní rozvoj MČ Praha 3.

S pozdravem
Akad.arch. Tomáš Slepička