Žádost ze dne 16. 08. 2012

Žádost paní xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – k oprávnění zaměstnanců stavebních úřadů vstupovat na pozemky a do staveb.

Vážená paní,

k Vašemu e – mailovému podání  označenému jako „žádost o informaci“ sdělujeme následující:

Oprávnění zaměstnanců stavebních úřadů vstupovat na pozemky a do staveb, respektive kdy, a za jakých podmínek tak mohou činit, upravuje ust. § 172 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Naskenovaný text tohoto zákonného ustanovení Vám v příloze zasíláme. 

S pozdravem
JUDr. Antonín Křížek (vedoucí právního oddělení)