Žádost ze dne 16.03.2012

1. Využívá váš úřad elektronických aukcí? Pokud ano: a. Na jaké komodity (Utility, HW, potraviny,...) b. Jakého aukčního portálu využíváte? (proe.biz, EZAk,....) c. Jaká byla průměrná úspora v procentech? 2. Využíváte nějakého jiného elektronického nástroje pro vypisování veřejných zakázek?

V současné době Úřad městské části Praha 3 nevyužívá elektronické aukce, ale připravuje se na jejich používání podle platných norem od roku 2013.