Žádost ze dne 15. 11. 2012

Žádost pana XY o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí přehledu výpočtu úhrad u všech bytů v domě Řipská 26 vzhledem k tomu, že jeho byt je v majetku subjektu XY v uvedeném domě a finanční podíl na úhradu pozemku a společných prostor mu připadá neadekvátní.

Žádosti se nevyhovuje a informace se neposkytne. Žádost podaná povinnému subjektu vykazuje značné nesrovnalosti. Předně se nejedná o bytovou jednotku v majetku XY, ale jedná se o právní subjekt XY.

Předmětem žádosti je však poskytnutí přehledu výpočtu úhrad u všech zbývajících bytů, jak je obvyklé u jiných privatizací. Povinný subjekt odmítl tuto informaci poskytnout, protože s ní nedisponuje. V současné době je bytový dům čp. 709, v k.ú. Vinohrady, obec Praha stále ve vlastnictví Hlavního města Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 3 a žádné úhrady zbývajících bytů, co je doposud povinnému subjektu známo, nebyly připsány na účet Městské části Praha 3.