Žádost ze dne 15. 10. 2012

Žádost pana xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění týkající se nařízení vydaných zdejším stavebním úřadem podle ust. § 125 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v období od 1. 1. 2011.

K výše uvedenému Vám sdělujeme, že souhrnnou statistickou evidenci všech takových nařízení vydaných Úřadem městské části Praha 3, odborem výstavby, pro stávající stavby na území městské části, zdejší stavební úřad nevede, mimo jiné i proto, že mu stavební zákon ani jiný příslušný právní předpis takovou povinnost neukládá. Přesto na základě informací od techniků zdejších oddělení územního rozhodování a stavebního oddělení Vám sdělujeme, že Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby, od 1. 1. 2011 nařízení vydané podle výše uvedeného ust. § 125 odst. 3 stavebního zákona neeviduje.

 Ing. Václav Tětek (vedoucí odboru výstavby)