Žádost ze dne 10. 10. 2012

Zda byla povolena cyklojízda na den 22.9.2012 dle informací na www.cyklojizda.cz a žádost o zaslání příslušných podkladů.

K Vašemu dotazu ze dne 5.10.2012 ve věci povolení zvláštního užívání komunikace na akci „Velká podzimní cyklojízda“ Vám sdělujeme, že uvedená akce se nedotkla komunikací, kde odbor dopravy ÚMČ Praha 3 vykonává státní správu. Vámi uvedené komunikace na území MČ Praha 3 patří mezi komunikace, kde státní správu vykonává Odbor dopravních agend Magistrátu hl.m. Prahy.