Žádost ze dne 1. 12. 2012

Vážený pane, Vážená paní adresuji tímto Vašemu orgánu územní samosprávy žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „zákon“). Vzhledem k obecné povaze žádaných informací, a rozsahu kontaktovaných orgánů (celá ČR), je tato žádost adresována bez formálního uvedení adresáta. Náležitost identifikace povinného subjektu ve smyslu ust. §14 odst. 2 zákona je poté splněna zasláním této žádosti na příslušnou podatelnu daného subjektu. Žádám o poskytnutí informací v následujícím rozsahu: Část první - Úplný název Vašeho orgánu územní samosprávy - Vaše PSČ - Další PSČ, která spadají pod Váš orgán územní samosprávy – přidružené obce Část druhá – Místně příslušné orgány ve vztahu k Vašemu orgánu územní samosprávy - Příslušný finanční úřad - Příslušný úřad práce - Příslušný katastrální úřad - Příslušný soud - Příslušná služebna Policie ČR - Příslušné státní zastupitelství - Příslušný hasičský záchranný sbor (profesionální) - Spádová nemocnice - Příslušná pobočka ČSSZ - Příslušná hygienická stanice - Příslušná pobočka SZPI - Příslušný celní úřad - Příslušný krajský úřad (prosím vynechejte, pokud je Váš orgán krajským úřadem)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor občansko správní
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3

Název orgánu: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9
PSČ: 130 85
Spádová PSČ: 0

Finanční úřad pro Prahu 3: Drahobejlova, Praha 9
Úřad práce Praha: kontaktní pracoviště pro Prahu 3 – Roháčova 133/13, Praha 3
Katastrální úřad: KÚ pro hlavní město Praha, Praha 8
Příslušný soud: Obvodní soud pro Prahu 3, Praha 3
PČR: PČR Obvodní ředitelství III, Praha 8
Státní zastupitelství: Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3, Praha 3
HZS: Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy, Praha 2
Spádová nemocnice: není určena
ČSSZ: kontaktní pracoviště pro Prahu 3, Praha 3
Příslušná hygienická stanice: Hygienická stanice pro hl. město Prahu, Praha 1
SZPI: působnost Praha a Středočeský kraj, Praha 5
Celní úřad: celní úřady se sídlem v Praze
Krajský úřad: hl. město Praha, Praha 1

………………………………………

Eva Cihelková
vedoucí Odboru občansko správního