• Žádost ze dne 28. 12. 2012
  08.01.2013

  Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím viz. příloha. Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Úřad městské části Praha 3, jako povinný subjekt ve smyslu ... Celý článek

 • Žádost ze dne 28. 12. 2012
  07.01.2013

  Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím viz. příloha. Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Úřad městské části Praha 3, jako povinný subjekt ve smyslu ... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 12. 2012
  11.12.2012

  Vážený pane, Vážená paní adresuji tímto Vašemu orgánu územní samosprávy žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „zákon“). Vzhledem k obecné povaze žádaných informací, a rozsahu k... Celý článek

 • Žádost ze dne 15. 11. 2012
  15.11.2012

  Žádost pana XY o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí přehledu výpočtu úhrad u všech bytů v domě Řipská 26 vzhledem k tomu, že jeho by... Celý článek

 • Žádost ze dne 22.10. 2012
  22.10.2012

  Vážení, dovolujeme si Vás požádat o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb., týkajících se žádostí o dar z Fondu rozvoje, ve výši 200.000,-Kč (čj. UMCP3 064652/2012) a dále půjčku z Fondu obnov... Celý článek

 • Žádost ze dne 15. 10. 2012
  15.10.2012

  Žádost pana xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění týkající se nařízení vydaných zdejším stavebním úřadem podle ust. § 125 odst. 3 zákona ... Celý článek

 • Žádost ze dne 10. 10. 2012
  10.10.2012

  Žádost pana xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – ve věci domu č.p. 809, k.ú. Žižkov, U Rajské zahrady 14, Praha 3 1) Úřad městské čás... Celý článek

 • Žádost ze dne 10. 10. 2012
  10.10.2012

  Zda byla povolena cyklojízda na den 22.9.2012 dle informací na www.cyklojizda.cz a žádost o zaslání příslušných podkladů. K Vašemu dotazu ze dne 5.10.2012 ve věci povolení zvláštního užívání komunikac... Celý článek

 • Žádost ze dne 14. 09. 2012
  14.09.2012

  Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů bych chtěl požádat o seznam veřejných prostranství (ulic, náměstí atd...), kde je na území... Celý článek

 • Žádost ze dne 25. 08. 2012
  25.08.2012

  Žádost pana xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – sdělení počtu dotazů paní xxx yyy k případu péče o děti v letech 2010 – 2012 a její ... Celý článek

 • Žádost ze dne 16. 08. 2012
  16.08.2012

  Žádost paní xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – k oprávnění zaměstnanců stavebních úřadů vstupovat na pozemky a do staveb. Vážená p... Celý článek

 • Žádost ze dne 25. 07. 2012
  25.07.2012

  Žádost paní xxx yyy o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům a k tomu vztahující se oprávně... Celý článek

 • Žádost ze dne 24. 05. 2012
  24.05.2012

  Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace týkající se projektu regenerace Lup... Celý článek

 • Žádost ze dne 29. 03. 2012
  29.03.2012

  Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací, které se týkají rekonstrukce nebytového prostoru, Havlíčkovo nám. 11... Celý článek

 • Žádost ze dne 21. 03. 2012
  21.03.2012

  Vydání kopie usnesení zastupitelstva MČ Praha 3 z 2.10.2000 o schválení prodeje pohledávky Paláce Akropolis resp. ŽDHA ve výši 13,5 mil korun. Prosím o zaslání písemnosti na níže uvedenou adresu. S ... Celý článek

 • Žádost ze dne 16. 03. 2012
  16.03.2012

  Dobrý den, na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb) bych Vás chtěl požádat o zodpovězení následujících otázek: 1) Využívá váš úřad elektronických aukcí? Pokud ano: 1) na j... Celý článek

 • Žádost ze dne 16.03.2012
  16.03.2012

  1. Využívá váš úřad elektronických aukcí? Pokud ano: a. Na jaké komodity (Utility, HW, potraviny,...) b. Jakého aukčního portálu využíváte? (proe.biz, EZAk,....) c. Jaká byla průměrná úspora v proc... Celý článek

 • Žádost ze dne 10. 02. 2012
  10.02.2012

  Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení náseldující informace: 1. Vykonává tajemník Úřadu městské části Praha 3 veškeré povinnosti plynouc... Celý článek

 • Žádost ze dne 24.01.2012
  24.01.2012

  Dokumenty „Aktualizace Analýzy dopravy v klidu“ a „Projekt rozšíření zóny placeného stání na celé území MČ Praha 3“, které byly schváleny usnesením rady MČ Praha 3 č. 722 ze dne 12.12.2011. Odpověď vi... Celý článek

 • Žádost ze dne 24. 01. 2012
  24.01.2012

  Žádost pana xxxxxxxxxxxxxx o zaslání projektu zóny placeného stání. Projekt byl dle požadavku zaslán elektronickou poštou. Celý článek