Žádost ze dne 23. 12. 2011

Žádost společnosti xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí údajů jednotlivých stavebníků a staveb administrativních a komerčních budov s více než 5 kancelářemi, kterým bylo uděleno stavební povolení ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2011 na území Městské části Praha 3.

K výše uvedenému Vám sdělujeme, že souhrnnou statistickou evidenci všech rozhodnutí o stavebním povolení vydaných Úřadem městské části Praha 3, odborem výstavby, pro stavby na území městské části, zdejší stavební úřad nevede. Všechna zdejší rozhodnutí o stavebním povolení, společně s příslušnou spisovou dokumentací, jsou však uchovávána v archivu stavebního úřadu a přístupna oprávněným osobám k nahlédnutí, případně k pořízení fotokopií. Na základě výše uvedeného nemůžeme tudíž Vámi požadované informace poskytnout.

Ing. Karel Urban (vedoucí odboru výstavby)