Žádost ze dne 23. 02. 2011

Na základě výše zmíněného zákona, bychom Vás rádi požádali o informaci, kolik zaměstnanců na hlavní pracovní poměr dle par. 33 zák. 262/2004 Sb., zaměstnává Vaše městská část a kolik z toho to počtu je osobami zdravotně znevýhodněnými, nebo-li uznány osobami zdravotně znevýhodněnými I., ll., či III. stupně dle zák. 306/2008 Sb. S poděkováním Jitka Křížová (předsedkyně)

Vážená paní,
na základě Vaší žádosti ze dne 16.1.2011, která byla Městské části Praha 3 doručena dne 23.2.2011 sděluji, že Městská část Praha 3, Úřadu městské části, zaměstnává k dnešnímu datu 266 osob, z toho 12 osob jsou osoby zdravotně znevýhodněné.

I. stupeň invalidity:              8 osob
II. stupeň invalidity:             3 osoby
III. stupeň invalidity:            1 osoba

S pozdravem
Bc. Simona Poláková (vedoucí oddělení personální práce a mezd)