Žádost ze dne 21. 12. 2011

V rámci psaní bakalářské práce na téma Uplatňování principů transparentnosti ve veřejné správě, žádám o sdělení informace, jestli váš úřad zahrnuje mezi tzv. povinné osoby podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, i vedoucí úředníky úřadu. Pokud tomu tak není - jak se úřad vypořádal se zněním par. 2 odst. 2 písm. e) ve spojení s par. 2 odst. 3 písm. c) cit. zák. u těch vedoucích úředníků, kteří rozhodují ve správním řízení.

Vážený pane, dle Nařízení tajemníka č. 4/2007 a dle ust. par. 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 159/2009 Sb. o střetu zájmů v platném znění, mají vedoucí úředníci ÚMČ Praha 3 statut veřejného funkcionáře a z tohoto titulu musejí podávat prohlášení o střetu zájmů.

S pozdravem
Jiří Janoušek (Odbor správy úřadu a krizového řízení)