Žádost ze dne 17. 08. 2011

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Oživení, o.s., Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení, Lublaňská 18, Praha 2 - Specifikované informace: jmenný seznam povinných osob z Vaší městské části, kteří byli v roce 2010 povinnými osobami dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu a) Podle § 2 odst. 1, písm. m) b) Podle § 2 odst. 1, písm. n)

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti ze dne 17.8.2011 sděluji, že Vámi požadovaná informace byla odeslána do Vaší datové schránky dne 10.8.2011 (což bylo i telefonicky potvrzeno), tato informace obsahovala jmenný seznam povinných osob dle zákona č. 159/2006 Sb., po volbách v roce 2010, v této další navazující části odpovědi je seznam osob, které byly ve svých funkcích do zvolení nového zastupitelstva Městské části Praha 3.

1.     Dle § 2, odst. 1, písm. m) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Milena Kozmplíková, starostka městské části Praha 3,

Zdeněk Lochman, zástupce starosty městské části Praha 3,

Mgr. Jan Šmíd, zástupce starosty městské části Praha 3,

Mgr. Jiří Matušek, zástupce starosty městské části Praha 3,

Mgr. Martin Benda, zástupce starosty městské části Praha 3.

2.     Dle § 2, odst. 1, písm. n) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Ing. Pavel Sladkovský, neuvolněný člen Rady městské části Praha 3

Bc. Martina Šandová, neuvolněný člen Rady městské části Praha 3

Ing. Daniel Reisiegel, neuvolněný člen Rady městské části Praha 3 do 30.4.2010

Pavel Hurda, neuvolněný člen Rady městské části Praha 3

Bc. Ondřej Pecha, nevuolněný člen Rady městské části Praha 3 do 18.1.2010

 

Mgr. Sněžana Pellarová (vedoucí odboru kontroly a interního auditu)