Žádost ze dne 17. 08. 2011

Vážení, na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace: - jmenný seznamu zastupitelů Vaší městské části /hlavního města Prahy / Vašeho kraje, kteří jsou povinnými osobami dle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmu, podle §2 odst. 1, písm. l), respektive dle písm. m). Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na adresu naši kanceláře Oživení, o. s., XXXX YYYY. Je-li to možné, žádáme o přednostně poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s., ID datové schránky:XXXX YYYY, popř. na e-mailovou adresu XXXX YYYY. Za poskytnutí informací předem děkujeme. Oživení, o.s. Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji následující:

 1. Dle § 2, odst. 1, písm. m) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  Milena Kozumplíková, starostka městské části Praha 3,
  Zdeněk Lochman, zástupce starosty městské části Praha 3,
  Mgr.Jan Šmíd, zástupce starosty městské části Praha 3,
  Mgr. Jiří Matušek, zástupce starosty městské části Praha 3,
  Mgr. Martin Benda, zástupce starosty městské části Praha 3.
 2. Dle § 2, odst. 1, písm. n) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  Ing. Pavel Sladkovský, neuvolněný člen Rady městské části Praha 3
  Bc. Martina Šandová , neuvolněný člen Rady městské části Praha 3
  Ing. Daniel Reisiegel neuvolněný člen Rady městské části Praha 3 do 30.4.2010
  Pavel Hurda, neuvolněný člen Rady městské části Praha 3
  Bc. Ondřej Pecha, neuvolněný člen Rady městské části Praha 3 do 18.1.201047

                                                                                  

Eva Cihelková (vedoucí odboru občansko správního)