Žádost ze dne 15. 12. 2011

Seznam domů / zúčtovacích jednotek na území MČ Praha 3, které jsou napojené na kotelny v majetku MČ Praha 3 a spravované Správou komunálního majetku Praha 3 a.s., včetně následujících doplňujících informací ke každému z těchto domů / zúčtovacích jednotek: - úhrn započitatelné (vytápěné) plochy, - celková spotřeba energie na ÚT v GJ za rok 2010, - cena účtovaná za vytápění metru čtverečního v roce 2010, - spotřeba tepelné energie na ÚT na metr čtvereční v roce 2010, - informaci o tom, zda byla topná tělesa v domě / zúčtovací jednotce opatřena k 31. 12. 2010 měřiči tepla / indikátory topných nákladů. Požadované informace prosím pošlete v zákonné lhůtě na níže uvedenou adresu. S touto žádostí jsem se obrátil zároveň na společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Správa komunálního majetku a.s. Jelikož však mám z minulosti negativní zkušenosti, že tyto společnosti porušují zákon o svobodném přístupu k informacím a zpravidla odmítají požadované informace poskytovat, adresuji tuto žádost zároveň Vám. Děkuji předem za kladné vyřízení mé žádosti.

Vážený pane,

dne 15. 12. 2011 jsem od Vás obdržel žádost o informace o spotřebě energie na ÚT v domech ve vlastnictví Městské části Praha 3 a napojených na kotelny spravované SKM Praha 3, a. s.

S touto žádostí jste se obrátil přímo i na společnost Správa komunálního majetku Praha 3, a. s.

Jak mi bylo sděleno, společnost Správa komunálního majetku Praha 3, a. s. Vám v této věci odpověděla dopisem ředitele společnosti ze dne 19. 12. 2011.

S pozdravem