Žádost ze dne 15. 11. 2011

Žádost společnosti xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí některých správních rozhodnutí vztahujících se ke stavbě „Novostavba Sportovního klubového zařízení SK Žižkov Praha 3, na pozemku č. parc. 4223/2, k.ú. Žižkov, včetně přípojek inženýrských sítí,“a to územního rozhodnutí, stavebního povolení, a případného rozhodnutí o změně stavebního povolení.

Vámi požadované informace můžete získat přímo v archivu zdejšího stavebního úřadu, kde vám budou předmětné listiny – správní rozhodnutí vyhledány a případně vám z nich budou pořízeny fotokopie. K tomuto účelu je však nutná předchozí telefonická domluva s pracovnicí zdejšího archivu paní Helenou Krausovou na tel. 222 116 562.  

S pozdravem
Ing. Karel Urban (vedoucí odboru výstavby)