Žádost ze dne 15. 07. 2011

Žádost paní XY o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zda mají reklamní nosiče umístěné na pozemcích parc.č. 4389/6 v k.ú. Žižkov, 2170/1 v k.ú. Žižkov, 4450/60 v k.ú. Žižkov a 4326 v k.ú. Vinohrady platné stavební povolení, zda mají platnou nájemní smlouvu a zda mají povolení od Odboru životního prostředí a Odboru ochrany prostředí hl.m. Prahy.

K dopisu paní XY, ze dne 15.7.2011 sdělujeme, že vlastníkem citovaných pozemků není Městská část Praha 3 a proto se obraťte na jednotlivé vlastníky pozemků uvedené v příloze tohoto dopisu. Městská část Praha 3 nemůže zasahovat do práv cizího vlastníka.