Žádost ze dne 15. 02. 2011

Žádost pana xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí kopií dokumentů k žádosti společnosti xxxx yyyy o náhradu škody.

Na základě Vaší žádosti ze dne 9. 2. 2011 o poskytnutí informací, podané na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme fotokopie požadovaných dokumentů, tj. stanoviska k žádosti společnosti   xxxx yyyyy o náhradu škody, č.j. OV/906/10/Kř, ze dne 28. 4. 2010 a stanoviska k žádosti společnosti xxxx yyyyy o náhradu škody – doplnění, č.j. OV/1535/10/Kř, ze dne 30. 6. 2010.

S pozdravem
Ing. Karel Urban (vedoucí odboru výstavby)