Žádost ze dne 12.12.2011

Seznam domů/zúčtovacích jednotek na území MČ Praha 3, které jsou napojené na kotelny v majetku MČ Praha 3 a spravované Správou komunálního majetku Praha 3 a.s., včetně následujících doplňujících informací ke každému z těchto domů/zúčtovacích jednotek: • úhrn započitatelné (vytápěné) plochy, • celková spotřeba energie na ÚT v GJ za rok 2010, • cena účtovaná za vytápění m2 v roce 2010, • spotřeba tepelné energie na ÚT na m2 v roce 2010, • informaci o tom, zda byla topná tělesa v domě/zpčtovací jednotce opatřena k 31.12.2010 měřiči tepla/indikátory topných nákladů.

Odpověď viz. dokument v příloze.