Žádost ze dne 11. 06. 2011

Žádost pánů XY o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí kopií Pravidel prodeje nemovitého majetku pro I., II., III. a IV. etapu privatizace bytového fondu a důvodové zprávy, resp. komentáře, které byly předkládány společně s textem pravidel ke schválení ZMČ Praha 3.

K dopisu pánů XY, ze dne 11.6.2011, sdělujeme následující:

Vámi požadované kopie Pravidel prodeje nemovitého majetku pro III. a  IV. etapu privatizace bytového fondu, včetně důvodových zpráv, které byly předkládány Zastupitelstvu městské části Praha 3, jsou přílohou tohoto dopisu.

Citovaný materiál týkající se I. a II. etapy privatizace bytového fondu nemáme k dispozici, není ze zákona archivován.