Žádost ze dne 08. 08. 2011

Vážení, na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace: - jmenný seznamu zastupitelů Vaší městské části /hlavního města Prahy / Vašeho kraje, kteří jsou povinnými osobami dle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmu, podle §2 odst. 1, písm. l), respektive dle písm. m). Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na adresu naši kanceláře Oživení, o. s., XXXX YYYY. Je-li to možné, žádáme o přednostně poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s., ID datové schránky: XXXX YYYY, popř. na e-mailovou adresu XXXX YYYY. Za poskytnutí informací předem děkujeme. Oživení, o.s. Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji následující:

 1. Dle § 2, odst. 1, písm. m) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části Praha 3,
  Ing. Pavel Sladkovský, zástupce starosty městské části Praha 3,
  Ing. Josef Heller MBA, zástupce starosty městské části Praha 3,
  Mgr. Jiří Matušek, zástupce starosty městské části Praha 3,
  Tomáš Kalousek? zástupce starosty městské části Praha 3.
 2. Dle § 2, odst. 1, písm. n) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
  MUDr. Barbora Hanychová, neuvolněný člen Rady městské části Praha 3,
  Bc. Ondřej Pecha, neuvolněný člen Rady městské části Praha 3,
  Ing. Jan Srb, neuvolněný člen Rady městské části Praha 3,
  Ing. Jan Vokál, neuvolněný člen Rady městské části Praha 3.

Sdělené informace jsou zveřejněny na www.praha3.cz

Eva Cihelková (vedoucí odboru občansko správního)