Žádost ze dne 04. 04. 2011

Žádost paní XY o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o znalecký posudek, zpracovaný pro potřeby privatizace domu Habrová 2655/4.

Žádosti paní XY, ze dne 4.4.2011, po obsáhlé korespondenci bylo rozhodnuto o částečném neposkytnutí informace.